• UberPeople.NET - Independent community of rideshare drivers. It's FREE to be a person and enjoy all the benefits of membership. JOIN US! CLICK HERE

Search results

  1. itsmerainman

    Worth it pa bang magUBER ngayon?

    We're planning to be a partner/driver sa uber, Im about to get vios E M/T. Sa ngayon ba ok paba pumasok sa uber? May mga nagsasabi na magnda ang kita, may mga nagsasabe naman na hindi mo pwde iasa ang Uber alone. I just want your take on this, specially sa mga datihan na sa uber. Thank you very...
Top